070 332 10 92info@salixodlarna.seRen energi med salix i egen regi

Hjälmarbygdens Bioenergi

Varför inte? Tjäna pengar på trädan!
 • Plantera Salix, skörda sedan (ca:vart 3 – 5 år )
 • En bra odling är lönsam, låg produktionskostnad per energienhet 
 • Mindre maskintimmar per hektar än för andra grödor
 • Salix gynnar biologisk mångfald ( det vilda, fåglar och bin )
 • Näringsläckaget minimeras
 • Kolinlagring i mark
 • Förnybar energi
 • Salixodling kan fungera som biofilter vid näringsbevattning
 • Salixodling kan vara fälla för näringsämnen nära vattendrag
 • Salix tar upp kadmium (Cd) i marken
 • Nya snabbväxande sorter har förädlats fram
 • Odlarföreningen Hjälmarbygdens bioenergi ek.f. bistår med RÅD
 • Bli medlem i Hjälmarbygdens bioenergi ek.f. som sköter skörd och transport samt avsättning genom avtal.
 • Alla har länge pratat om omställningen från fossilt till bioenergi
 • Nu är den här , England och alla länder runt Östersjön kommer att förbruka sin egen bioenergi i allt högre grad framöver.
 • Bioenergi skall räcka till värmeverk, processindustrier, drivmedel och ett antal nya uppfinningar.
 • Det kommer att bli ökad efterfrågan på bioenergi framöver.
 • Lägg in salixodling i växtodlingsplanen.
 • Från salix till spannmålsodling på mindre än ett år
Skördetrygghet

Föreningen (Hjbe) bildades 2012-07-03.
Föreningen har avtal med entreprenör för skörd och leverans
Föreningen har hållit ingångna avtal med kund (fjärrvärmeverk).
Föreningen har fleråriga leveransavtal.
Leveranssäkerhet ger förtroende.

Salixodling goda RÅD

Plantera minst ca: Fem hektar
Försök att hitta skiften som är rektangulära så det blir långa kördrag
Plantera nära väg som klarar lastbil med släp
Undvik plantera på nydikade åkrar
Var noga med att det blir 10 m breda vändtegar
Gör ogräsrent (Roundup) på hösten
Plöj och höstharva
Vårharva lagom så fukten finns kvar i marken
Plantera samtidigt med vårsäden (viktigt med markfukt)
Eventuellt välta för bättre groningsförhållanden.
Kommer ogräs —- radhacka
Ogräsrent är mycket viktigt under första och andra året

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Inte läsbart? Byt text. captcha txt