070 332 10 92info@salixodlarna.seRen energi med salix i egen regi

Gödsel

Att gödsla ger god avkastning i en välskött odling. I försök har tillväxten ökat med 59% i treårigt omdrev med förädlade kloner. Detta uppnåddes med en engångsgiva efter skörd om 160kg N.

Slamgödsling tillför P och K som ersätter det som bortförs vid skörd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Inte läsbart? Byt text. captcha txt