070 332 10 92info@salixodlarna.seRen energi med salix i egen regi

Salixodlarna

Salixodlarna ideell förening

Föreningen startade 1992 men blev efter några år och bristande intresse vilande 1998-2010. Efter ett möte hösten 2010 där det valdes en interimsstyrelse hade föreningen ordinarie årsmöte den 2 mars 2011 på Fellingsbro Folkhögskola.

Senaste årsmötet hölls på Ringaby Spa o Konferens 26 oktober 2011.

Vi är idag 33 medlemmar med tillsammans ca 800ha Salixodling.

Målet är att utveckla Salix till en gröda med god, stabil lönsamhet. För att nå dit behövs först och främst engagerade odlare med god kunskap om odlingens alla delar från plantering till avsättning. Vi hoppas att samarbetet i föreningen ska vara ett bra sätt att nå dit.

Välkommen som medlem!

Bli medlem
Hur du blir medlem kan du läsa mer om på vår medlemssida Hjälmarbygdens Bioenergi

Ny Hemsida!

Du kanske har märkt att den här hemsidan ser lite annorlunda ut än vad du är van med? Det beror på att all aktuell info om vår verksamhet hittar du numera på Hjälmarbygdens Bioenergis hemsida.

Hjälmarbygdens Bioenergi är 34 medlemmar/delägare som tillsammans har ca 800ha Salixodling. Vi levererar salixflis till bland andra Arboga Energi, Pålsboda Bioenergi, Lekebergs Bioenergi och Eon Örebro. Gå gärna in där och läs mer om vår verksamhet!

HISTORIEN OM HUR SALIX KOM TILL SVERIGE

Sedan början av 1970-talet har det odlats salix i Sverige, inledningsvis som försöksodlingar för att ta fram ett växtmaterial till finfiber i pappersindustrin. Ganska snart omvärderades målsättningarna med salix, som i stället blev en energigröda, inte minst beroende på energikrisen på 1970-talet. Men det var först i samband med omställningen av det svenska jordbruket i början av 1990-talet som odlingen tog fart på allvar. Salix planterades då på alla slags marker som skulle tas ur produktion och salixarealen ökade snabbt till 15 000 hektar.
Den odlade arealen salix har som mest uppgått till 16-17 000 hektar men är nu cirka 12 000 hektar.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Inte läsbart? Byt text. captcha txt