070 332 10 92info@salixodlarna.seRen energi med salix i egen regi

Skörda

Flis i stack höjer energivärdet

Flis i stack på fältet blir ett billigt – och effektivt – buffertlager. Salixflis kan ligga i stora stackar utmed fältkanten, en medveten strategi från odlarföreningens sida. Genom att skörda i november-mars och sedan låta flisen ligga i stackar fram till leverans vinner man flera saker, man får ett buffertlager och flisens fukthalt sjunker från cirka 50 till 35 procent. En torrare flis ger inte bara lägre transportkostnader, eftersom värmeverket betalar för energiinnehållet får man dessutom bättre betalt per ton. Att lägga flisen i hög kan också effektivisera skörden. Vid ”normal” skörd tippas salixflisen direkt från skördemaskinen i en container, som sedan ska transporteras bort direkt med lastbil. Genom att lägga flisen i högar kan lantbrukaren själv göra lastningsjobbet, antalet containrar begränsas och lönsamheten blir större.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Inte läsbart? Byt text. captcha txt