070 332 10 92info@salixodlarna.seRen energi med salix i egen regi

Byte av gröda

Avsluta en salixodling

Salix rotsystem är till stor nytta, eftersom det suger upp näring året runt och därigenom förhindrar näringsläckage. Men rotsystemet gör också att det krävs en del arbete med att avsluta en salixodling. Man har prövat olika system, och plöjning och/eller fräsning är de vanligaste.

Ett sätt är att efter sista skörden spruta salixskott och ogräs under försommaren med en kraftig dos av Roundup eller liknande. Då skotten slutat att växa, kan stubbarna plöjas upp och köras bort från fältet. Man kan också utan föregående plöjning fräsa ner stubbarna.

Om man vill undvika sprutning, fräser man sönder och plöjer upp stubbarna tidigt på våren efter skörd. Stubbar och rötter kan fräsas ner, köras bort, eller till viss del eldas upp (men elda inte på mulljord).

Man kan fräsa sönder stubbar och rötter utan föregående plöjning med en kraftfull specialfräs och traktor. Men då begränsas bearbetningsdjupet de närmaste åren till fräsningsdjupet. Rötterna längre ner kommer då att finnas kvar i marken; det tar flera år innan de bryts ner så att de inte stör en djupare jordbearbetning.

Citerat från Institutet för Jordbruks- och miljöteknik

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Inte läsbart? Byt text. captcha txt