070 332 10 92info@salixodlarna.seRen energi med salix i egen regi