070 332 10 92info@salixodlarna.seRen energi med salix i egen regi

Årsmöte Salixodlarna ideell förening, Örebro

Årsmöte Salixodlarna ideell förening, Örebro

Årsmöte Salixodlarna ideell förening, Örebro

 30 oktober 2011

Engagerade, kunniga odlare är en förutsättning för att utveckla Salix som energigröda. Att vara aktiv i avsättningen av flisråvaran tillsammans med andra odlare eller kanske som leverantör av färdig värme krävs också för att grödan skall utvecklas.

Efterfrågan på bränsle finns, prisutvecklingen är positiv, det finns en stor potential för effektivisering av skörd och odling. Detta kunde konstateras på Salixodlarnas årstämma den 26 oktober på Ringaby Spa och Konferens.

Håkan Rosenqvist var inbjuden och höll fördrag om Salixodlingens ekonomi och lönsamhet. Vet man vart man vill med sitt företagande och ser till att skaffa sig god kunskap om vilka faktorer som är viktiga för god lönsamhet så kan Salix i många fall vara den lönsammaste grödan. Ogräsbekämpning är nummer ett för en lönsam odling. I en välskött odling kan gödsling ge mer än 50% skördeökning.

Tillsammans med Salixodlarföreningen i Hedemora kommer Salixodlarna driva ett projekt finansierat av Jordbruksverket. ”Salix i egen regi.”

Två olika skördealternativ kommer att testas i praktisk drift. I Hedemora vidareutvecklas ett direktflisningsaggregat avsett att monteras på en traktor. Och i Örebro kommer en skördare för hela skott att köras under kommande säsong.

Andra mål med projektet är, utveckling av affärskoncept, ökad kunskap hos odlare, användare och allmänhet.

Slutmålet är att vid projektavslutning kunna visa att det finns goda möjligheter till odling av en miljömässigt och ekonomiskt intressant gröda.

Till ny styrelse from årsmötet 111026 valdes
Anders Jansson Fiskinge
Anders Jönsson Täby
Karl-Johan Bergå Ringaby
Johan Gustafsson Örebro
Lars-Gunnar Felldin Örebro

Salixodlarna
Anders Jansson

Senaste inläggen

Lämna en kommentar

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Inte läsbart? Byt text. captcha txt